Socialna služba

Socialna služba v domu je namenjena vsem, ki želijo pridobiti osnovne informacije o delovanju doma in nastanitvi. Socialna delavka vam lahko poda informacije o postopku sprejema, potrebni dokumentaciji, z njo pa se lahko dogovorite tudi za ogled doma. Njena osnovna naloga je, da bodočega stanovalca ter svojce pripravi na prihod v dom, na nov življenjski ritem in domsko okolje. Stanovalca spremlja od sprejema v dom pa vse do njegovega odhoda. Pomaga mu pri reševanju vsakodnevnih težav, sodeluje z drugimi strokovnimi službami v domu, s svojci ter drugimi institucijami. 

Vizija socialne službe je naravnana na uporabnika in njegove potrebe, usmerjena pa predvsem k spoštovanju človekovega dostojanstva ter osebnosti in zasebnosti stanovalca. Naš cilje je dvig kvalitete življenja stanovalca ter pomoč in podpora pri ohranjanju njegove samostojnosti. Trudimo se, da mu omogočimo aktivno preživljanje časa in stremimo k temu, da spoštujemo in upoštevamo stanovalčev način življenja, njegove želje in interese.

Pri svojem delu se opira na naslednje metode socialnega dela:

 • vzpostavitev zaupnega odnosa,
 • aktivno poslušanje, 
 • dialog,
 • delo s posameznikom, skupino,
 • opolnomočenje,
 • individualno načrtovanje
 • svetovanje, informiranje,
 • zagovorništvo idr.

Delo s prosilci in njihovimi svojci pred sprejemom v dom:

 • svetovalno informativni razgovor s prosilcem in svojci,
 • delo s prejetimi vlogami,
 • urejanje prosilčeve dokumentacije.

Delo socialne delavke ob sprejemu novega stanovalca v dom:

 • priprava potrebne dokumentacije za sprejem bodočega stanovalca,
 • delo z novo sprejetim stanovalcem in njegovimi svojci,
 • seznanitev s strokovnimi delavci in osebjem na skupini,
 • namestitev stanovalca v sobo, predstavitev ostalim stanovalcem na skupini ter seznanitev z življenjem v domu,
 • seznanitev novega stanovalca s hišnim redom,
 • sklenitev dogovora o izvajanju storitev institucionalnega varstva,
 • pomoč pri urejanju osebnih zadev za stanovalce, ki nimajo svojcev oziroma v sodelovanju s svojci (osebne in zdravstvene izkaznice, denarne zadeve, prijava začasnega ali stalnega bivališča, urejanje skrbništva),
 • strokovno timsko delo,
 • povezovanje z drugimi strokovnimi službami v in izven doma.

Pomoč novo sprejetemu stanovalcu in njegovim svojcem pri vključevanju in prilagajanju na novo življenjsko okolje:

 • spodbujanje stanovalcev k vključitvi v različne domske aktivnosti in prireditve ter širjenju socialne mreže,
 • razgovori s stanovalci in svojci (družinski sestanki) z namenom reševanja aktualne problematike, 
 • Klub stanovalcev, Svet za kakovost, Skupina za pomoč svojcem stanovalcev z demenco idr, 
 • izdelava individualnega načrta za vsakega novo sprejetega stanovalca in spremljanje postavljenih ciljev,
 • interdisciplinarno sodelovanje strokovnih služb v domu, 
 • sodelovanje z zunanjimi službami in institucijami.

Za vsakega stanovalca želimo v domu po svojih zmožnostih ustvariti čim bolj prijetno okolje, kjer bo lahko kar najdlje ohranjal svoje sposobnosti, si razširil socialno mrežo ter ob podpori zaposlenih kvalitetno preživljal dneve. 

Comett domovi d.o.o.

Dom Viharnik
Čičare 14
4280 Kranjska Gora
(04) 583 77 00
tajnistvo@dom-viharnik.si
dom-viharnik.si

Uradni podatki

Dom Viharnik
Kranjska Gora
ID za DDV: SI83737766
IBAN: SI56 0700 0000 1181 744 (Gorenjska banka d.d.)

IBAN: ()

IBAN: 345 (fhh)

logo_PlatinumAAA_sl-SI.png
Podelitev certifikata kakovosti ISO 9001 2