• Aktualno
 • Projekti
 • Publikacije
 • Družini prijazno podjetje

  V družbi Comett domovi d.o.o. smo, tako v Domu Viharnik kot v Pegazovem domu, začrtali 13 ukrepov, ki jih bomo v naslednjih treh letih implementirali

  V družbi Comett domovi d.o.o. smo, tako v Domu Viharnik kot v Pegazovem domu, začrtali 13 ukrepov, ki jih bomo v naslednjih treh letih implementirali. Dne 6. 8. 2015 smo namreč pridobili osnovni certifikat Družini prijazno podjetje.

  Certifikat družini prijazno podjetje (DPP) je edini tovrstni certifikat v Sloveniji. V sodelovanju z MDDSZEM ga podeljuje Ekvilib Inštitut, pooblaščena organizacija, ki skrbi za certificiranje. Pridobitev certifikata je svetovalno revizorski postopek, ki ima funkcijo ocenjevanja ter svetovanja delodajalcem, katera orodja uporabljati za bolšje upravljanje s človeškimi viri v kontekstu usklajevanja poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.

  Certifikat zagotavlja pozitivne kratkoročne in dolgoročne učinke, ki se kažejo v povečanju motivacije zaposlenih, večji pripadnosti podjetju in storilnosti, večjem zadovoljstvu in ublažitvi stresa, zmanjšanju fluktuacije, bolniških odsotnosti, števila nezgod in ipd. V postopku podjetje določi in uresniči izbrane ukrepe in cilje. Po pozitivni oceni načrta implementacije izbranih ukrepov s strani revizorskega sveta, podjetje pridobi osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«. Po triletnem obdobju in oddaji končnega poročila bo podjetje prejelo oceno ali so zastavljeni ukrepi vpeljani in cilji doseženi. Pozitivna ocena revizijskega sveta pomeni pridobitev polnega certifikata.

  Razlog za vključitev v projekt DPP je bil v tem, da smo nekatere ukrepe že izvajali in so bili za nas samoumevni, niso pa bili nikjer pisno opredeljeni. V projektu DPP se nam je pokazala možnost sistemskega pristopa v skrbi za zaposlene, doseženo raven pa je možno kasneje in po potrebi nadgraditi. S skupnimi prizadevanji bomo implementirali ukrepe, ki bodo utrdili in izboljšali organizacijo obeh domov in delovno okolje ter omogočili še prijaznejše usklajevanje družinskih in službenih obveznosti. Ukrepi so s področij: politika informiranja in komuniciranja, veščine vodstva, delovni čas, razvoj kadrov, struktura plačila in nagrajevalni dosežki.

  Predstavitev ukrepov in aktivnosti

  - Otroški časovni bonus

  - Načrtovanje letnega dopusta

  - Komuniciranje z zaposlenimi

  - Komuniciranje z zunanjo javnostjo

  - Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine

  - Pooblaščenec/ka za vprašanja usklajevanja poklica in družine

  - Druženje med zaposlenimi

  - Filozofija/načela vodenja

  - Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine

  - Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji/podjetju

  - Interni razpis

  - Obdaritev novorojenca

  - Ponudba prosti čas

   

  Operacijo Certifikat Družini prijazno podjetje delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.