Družini prijazno podjetje

V družbi Comett domovi d.o.o. smo, tako v Domu Viharnik kot v Pegazovem domu, pridobili polni certifikat Družini prijazno podjetje.

Nazaj

V družbi Comett domovi d.o.o. smo, tako v Domu Viharnik kot v Pegazovem domu, začrtali 13 ukrepov, ki jih bomo v naslednjih treh letih implementirali. Dne 6. 8. 2015 smo namreč pridobili osnovni certifikat Družini prijazno podjetje.

Certifikat družini prijazno podjetje (DPP) je edini tovrstni certifikat v Sloveniji. V sodelovanju z MDDSZEM ga podeljuje Ekvilib Inštitut, pooblaščena organizacija, ki skrbi za certificiranje. Pridobitev certifikata je svetovalno revizorski postopek, ki ima funkcijo ocenjevanja ter svetovanja delodajalcem, katera orodja uporabljati za bolšje upravljanje s človeškimi viri v kontekstu usklajevanja poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.

Certifikat zagotavlja pozitivne kratkoročne in dolgoročne učinke, ki se kažejo v povečanju motivacije zaposlenih, večji pripadnosti podjetju in storilnosti, večjem zadovoljstvu in ublažitvi stresa, zmanjšanju fluktuacije, bolniških odsotnosti, števila nezgod in ipd. V postopku podjetje določi in uresniči izbrane ukrepe in cilje. Po pozitivni oceni načrta implementacije izbranih ukrepov s strani revizorskega sveta, podjetje pridobi osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«. 

Po triletnem obdobju in oddaji končnega poročila bo podjetje prejelo oceno ali so zastavljeni ukrepi vpeljani in cilji doseženi. Pozitivna ocena revizijskega sveta pomeni pridobitev polnega certifikata, katerega smo prejeli 21. 11. 2018.

Razlog za vključitev v projekt DPP je bil v tem, da smo nekatere ukrepe že izvajali in so bili za nas samoumevni, niso pa bili nikjer pisno opredeljeni. V projektu DPP se nam je pokazala možnost sistemskega pristopa v skrbi za zaposlene, doseženo raven pa je možno kasneje in po potrebi nadgraditi. S skupnimi prizadevanji implementiramo ukrepe, ki utrjujejo in izboljšujejo organizacijo obeh domov in delovno okolje ter omogočajo še prijaznejše usklajevanje družinskih in službenih obveznosti. Ukrepi so s področij: politika informiranja in komuniciranja, veščine vodstva, delovni čas, razvoj kadrov, struktura plačila in nagrajevalni dosežki:

 

- Otroški časovni bonus

- Načrtovanje letnega dopusta in praznikov

- Možnost koriščenja odsotnosti z dela zaradi izrednih družinskih razlogov

- Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja

- Komuniciranje z zaposlenimi

- Komuniciranje z zunanjo javnostjo

- Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine

- Delovna srečanja / zbori zaposlenih

- Dan odprtih vrat

- Druženje med zaposlenimi

- Filozofija/načela vodenja

- Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine

- Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti

- Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji 

- Interni razpisi

- Priprava izhodnih kariernih načrtov za starejše pred upokojitvijo

- Obdaritve otrok zaposlenih

- Ponudba prosti čas

- Psihološko svetovanje in pomoč

- Pozornost zaposlenim ob pomembnih dogodkih

- Otroci v organizaciji

 

Trajanje projekta: od leta 2015 do 2021.

Operacijo Certifikat Družini prijazno podjetje delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

KOC 3.0

Namen projekta je izboljšanje ključnih kompetenc zaposlenih preko neformalnih oblik usposabljanj.

Certifikat ISO 9001

Standard ISO 9001 nudi orodja in pristope k obvladovanju in vodenju procesov v organizaciji in s tem omogoča primerljivost med certificiranimi podjetji.

Demenci prijazna točka

Demenci prijazna točka je namenjena osebam z demenco, zlasti tistim v zgodnji fazi bolezni, ki so še samostojni in aktivni, njihovim svojcem, kot tudi drugim.

Garklc

Starostniki aktivno raziskujejo koristne organizme

Alzheimer Cafe

Ob skrbi za osebo z demenco so svojci izpostavljeni hudim težavam tako fizičnim, čustvenim, finančnim obremenitvam in tako pogosto izgorevajo ob skrbi za osebo za demenco

LinkedAge

LinkedAge spodbuja razvoj turizma za starejše.

3fit

Dom Viharnik se je v letu 2015 pod okriljem Ljudske univerze Jesenice vključil v projekt Čili in zdravi starosti naproti.

Družini prijazno podjetje

V družbi Comett domovi d.o.o. smo, tako v Domu Viharnik kot v Pegazovem domu, pridobili polni certifikat Družini prijazno podjetje.

Uradni podatki