Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC 3.0)

Namen projekta je izboljšanje ključnih kompetenc zaposlenih preko neformalnih oblik usposabljanj.

Nazaj

V družbi Comett domovi d.o.o., tako v domu Viharnik kot v Pegazovem domu, bo v prihodnjih treh letih potekal projekt ˝Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019-2022˝, katerega je družba uspešno pridobila s prijavo na ˝Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanje kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2019-2022˝ v letu 2019. To so projekti, s pomočjo katerih se revitalizirajo slovenske panoge, podjetja in posamezniki. Namen javnega razpisa je izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva preko neformalnih oblik usposabljanj. 

Z uspešno prijavo na javni razpis in vključitvijo zaposlenih v usposabljanja želimo izboljšati ključne kompetence zaposlenih doma Viharnik, povečati njihovo prilagodljivost in učinkovitost, krepiti ozaveščenost o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju, omogočiti povezovanje, mreženje podjetij, zaposlenih ter prenos dobrih praks na področju razvoja kadrov na naslednjih področjih:

 • delovni pogoji - upravljanje s stresom, izgorelostjo in zdravjem pri delu,
 • demenca,
 • digitalizacija,
 • gerontologija,
 • legionelioze in obvladovanje okužb,
 • obvladovanje procesov, opreme in delovnih sredstev,
 • organizacijske kompetence in obvladovanje predpisov,
 • paliativna oskrba,
 • prehrana in dietetika,
 • prodajne veščine,
 • prostovoljstvo,
 • psihologija staranja in psihosocialna problematika starostnikov,
 • rehabilitacija,
 • robotizacija in avtomatizacija,
 • socialne kompetence - sočutna kmunikacija, obvladovanje konfliktov,
 • sodelovanje, timsko delo,
 • veščine vodenja,
 • vodenje sistemov kakovosti,
 • zdravstvena nega.

Operacijo Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019-2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

KOC 3.0

Namen projekta je izboljšanje ključnih kompetenc zaposlenih preko neformalnih oblik usposabljanj.

Certifikat ISO 9001

Standard ISO 9001 nudi orodja in pristope k obvladovanju in vodenju procesov v organizaciji in s tem omogoča primerljivost med certificiranimi podjetji.

Demenci prijazna točka

Demenci prijazna točka je namenjena osebam z demenco, zlasti tistim v zgodnji fazi bolezni, ki so še samostojni in aktivni, njihovim svojcem, kot tudi drugim.

Garklc

Starostniki aktivno raziskujejo koristne organizme

Alzheimer Cafe

Ob skrbi za osebo z demenco so svojci izpostavljeni hudim težavam tako fizičnim, čustvenim, finančnim obremenitvam in tako pogosto izgorevajo ob skrbi za osebo za demenco

LinkedAge

LinkedAge spodbuja razvoj turizma za starejše.

3fit

Dom Viharnik se je v letu 2015 pod okriljem Ljudske univerze Jesenice vključil v projekt Čili in zdravi starosti naproti.

Družini prijazno podjetje

V družbi Comett domovi d.o.o. smo, tako v Domu Viharnik kot v Pegazovem domu, pridobili polni certifikat Družini prijazno podjetje.

Uradni podatki