Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC 3.0)

Namen projekta je izboljšanje ključnih kompetenc zaposlenih preko neformalnih oblik usposabljanj.

Nazaj

V družbi Comett domovi d.o.o., tako v domu Viharnik kot v Pegazovem domu, bo v prihodnjih treh letih potekal projekt ˝Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019-2022˝, katerega je družba uspešno pridobila s prijavo na ˝Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanje kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2019-2022˝ v letu 2019. To so projekti, s pomočjo katerih se revitalizirajo slovenske panoge, podjetja in posamezniki. Namen javnega razpisa je izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva preko neformalnih oblik usposabljanj. 

Z uspešno prijavo na javni razpis in vključitvijo zaposlenih v usposabljanja želimo izboljšati ključne kompetence zaposlenih doma Viharnik, povečati njihovo prilagodljivost in učinkovitost, krepiti ozaveščenost o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju, omogočiti povezovanje, mreženje podjetij, zaposlenih ter prenos dobrih praks na področju razvoja kadrov na naslednjih področjih:

 • delovni pogoji - upravljanje s stresom, izgorelostjo in zdravjem pri delu,
 • demenca,
 • digitalizacija,
 • gerontologija,
 • legionelioze in obvladovanje okužb,
 • obvladovanje procesov, opreme in delovnih sredstev,
 • organizacijske kompetence in obvladovanje predpisov,
 • paliativna oskrba,
 • prehrana in dietetika,
 • prodajne veščine,
 • prostovoljstvo,
 • psihologija staranja in psihosocialna problematika starostnikov,
 • rehabilitacija,
 • robotizacija in avtomatizacija,
 • socialne kompetence - sočutna kmunikacija, obvladovanje konfliktov,
 • sodelovanje, timsko delo,
 • veščine vodenja,
 • vodenje sistemov kakovosti,
 • zdravstvena nega.

Operacijo Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019-2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.