Postopek za sprejem

Pred sprejemom je potrebno predložiti naslednjo dokumentacijo:

 • izpolnjeno prošnjo za sprejem, ki jo lahko dobite tudi v socialni službi doma ali na sledeči internetni povezavi,
 • mnenje osebnega zdravnika o zdravstvenem stanju, ki ne sme biti starejše od meseca dni,
 • fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta oz. potrdilo o stalnem prebivališču in potrdilo o državljanstvu,
 • dokazilo o višini prejemkov (fotokopijo odrezka zadnje pokojnine, potrdilo o višini tuje pokojnine, …),
 • izjavo glede plačila stroškov bivanja s strani tretje osebe,
 • pooblastilo za svojca ali odločbo o skrbništvu za posebni primer

Vse potrebne obrazce najdete tukaj.

Dokumentacijo lahko pošljete po pošti ali jo prinesete osebno v dom. Prvi stik s prosilcem oz. bodočim stanovalcem in njihovimi svojci vzpostavi socialna delavka, ki prevzame potrebno dokumentacijo za sprejem.

Za namestitev v dom Viharnik lahko zaprosijo državljani R Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju R Slovenije ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v R Sloveniji in so stari nad 65 let.
O sprejemu prosilca odloča Komisija za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev, ki o svoji odločitvi prosilca pisno obvesti.

Komisija pri sprejemu upošteva:

 • čas vložene prošnje,
 • socialno in zdravstveno stanje prosilca,
 • stalno bivališče prosilca in druge razloge, ki opravičujejo sprejem prosilca v dom.

Prosilca, ki mu zdravstveno stanje dopušča ter njegove svojce, povabimo na razgovor in ogled doma z namenom, da jim življenje v njem čimbolj predstavimo in približamo ter da ugotovimo, kakšne so njihove želje in potrebe po socialni in zdravstveni oskrbi. Skupaj s prosilcem poiščemo ustrezno in najhitrejšo namestitev.

Ob sprejemu v dom je potrebno predložiti še:

 • osebno izkaznico,
 • urejeno zdravstveno kartico s prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem,
 • zdravstveni karton

Ob vselitvi v dom prinese stanovalec svoja oblačila in obutev, osnovne toaletne potrebščine in osebne stvari, ki jih ima rad oziroma na katere je navezan (spominki, slike, knjige, radio, …).

Vsi, ki uporabljajo ortopedske pripomočke, uživajo predpisana zdravila in so upravičeni do inkontinenčnega materiala, prinesejo le - to s seboj.

Stanovalce vzpodbujamo, da si svojo sobo uredijo čimbolj domače in če želijo, si jo lahko opremijo s svojim pohištvom. V njihov novi dom je lažje pričarati pridih domačnosti, če je zapolnjen s stvarmi, ki imajo svojo unikatno zgodovino.

Comett domovi d.o.o.

Dom Viharnik
Čičare 14
4280 Kranjska Gora
(04) 583 77 00
tajnistvo@dom-viharnik.si
dom-viharnik.si

Uradni podatki

Dom Viharnik
Kranjska Gora
ID za DDV: SI83737766
IBAN: SI56 0700 0000 1181 744 (Gorenjska banka d.d.)

IBAN: ()

IBAN: 345 (fhh)

logo_PlatinumAAA_sl-SI.png
Podelitev certifikata kakovosti ISO 9001 2