Garklc

Starostniki aktivno raziskujejo koristne organizme

Nazaj

Projekt je sofinancirala EU, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (preko programa razvoja podeželja 2007-2013, os LEADER) LAS Gorenjska košarica ter občine na območju LAS Gorenjska košarica

V sklopu projekta je spomladi 2014, tik ob parku Viharnika, zaživel tudi naš »garklc«. S pomočjo nosilca, Biotehniškega centra Naklo in v sodelovanju s partnerji projekta, Občino Kranjska Gora, Občino Naklo, Domom starejših občanov Preddvor in Domom Viharnik, so stanovalci obeh domov pridobili vrtiček. Ta se ponaša s t.i. visokimi gredami, družbo pa mu dela »hotel za koristne živali«.

V Viharniku je bilo 9. 12. 2013 izvedeno prvo predavanje, na katerem so bili stanovalci seznanjeni z vsebino in namenom projekta. Vrtiček sedaj služi tako fizični aktivnosti kot tudi v namen sproščanja. V mesecu februarju 2014 so se stanovalci seznanili s pomenom opraševalcev in s svojimi pridnimi in ustvarjalnimi rokami izdelali pitnike za metulje. 

Pod strokovnim vodstvom (delovne, fizioterapije idr.) so se izvajale še druge različne aktivnosti, katerih rezultat se sedaj kaže v pridelkih našega garklca. Istočasno je poteklo medgeneracijsko sodelovanje z okoliškim vrtcem in šolami tako, da je projekt služil tudi v namen pridobivanja in širjenja znanja ter širjenju zavesti o pomembnosti vzdrževanja naravnega ravnovesja.

Literatura in delavnice so bile več kot dobrodošle za krajšanje zimskih dni, saj smo nestrpno čakali pomladne dni. In kljub temu, da imajo stanovalci širok spekter znanj in izkušenj z vrtnarjenjem, jim je bilo skupno eno izhodišče: nestrpno so čakali na čas, ko bodo lahko zavihali rokava in pokazali, da so garklcu več kot kos.

Aktivnosti na projektu so trajale v dveh fazah. Prva faza je potekala v obdobju od 1. 11. 2013 do 28. 2. 2014, druga pa od 1. 3. 2014 do 31. 8. 2014.

Garklc
Garklc
Garklc

KOC 3.0

Namen projekta je izboljšanje ključnih kompetenc zaposlenih preko neformalnih oblik usposabljanj.

Certifikat ISO 9001

Standard ISO 9001 nudi orodja in pristope k obvladovanju in vodenju procesov v organizaciji in s tem omogoča primerljivost med certificiranimi podjetji.

Demenci prijazna točka

Demenci prijazna točka je namenjena osebam z demenco, zlasti tistim v zgodnji fazi bolezni, ki so še samostojni in aktivni, njihovim svojcem, kot tudi drugim.

Garklc

Starostniki aktivno raziskujejo koristne organizme

Alzheimer Cafe

Ob skrbi za osebo z demenco so svojci izpostavljeni hudim težavam tako fizičnim, čustvenim, finančnim obremenitvam in tako pogosto izgorevajo ob skrbi za osebo za demenco

LinkedAge

LinkedAge spodbuja razvoj turizma za starejše.

3fit

Dom Viharnik se je v letu 2015 pod okriljem Ljudske univerze Jesenice vključil v projekt Čili in zdravi starosti naproti.

Družini prijazno podjetje

V družbi Comett domovi d.o.o. smo, tako v Domu Viharnik kot v Pegazovem domu, pridobili polni certifikat Družini prijazno podjetje.

Uradni podatki