Garklc

Starostniki aktivno raziskujejo koristne organizme

Nazaj

Projekt je sofinancirala EU, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (preko programa razvoja podeželja 2007-2013, os LEADER) LAS Gorenjska košarica ter občine na območju LAS Gorenjska košarica

V sklopu projekta je spomladi 2014, tik ob parku Viharnika, zaživel tudi naš »garklc«. S pomočjo nosilca, Biotehniškega centra Naklo in v sodelovanju s partnerji projekta, Občino Kranjska Gora, Občino Naklo, Domom starejših občanov Preddvor in Domom Viharnik, so stanovalci obeh domov pridobili vrtiček. Ta se ponaša s t.i. visokimi gredami, družbo pa mu dela »hotel za koristne živali«.

V Viharniku je bilo 9. 12. 2013 izvedeno prvo predavanje, na katerem so bili stanovalci seznanjeni z vsebino in namenom projekta. Vrtiček sedaj služi tako fizični aktivnosti kot tudi v namen sproščanja. V mesecu februarju 2014 so se stanovalci seznanili s pomenom opraševalcev in s svojimi pridnimi in ustvarjalnimi rokami izdelali pitnike za metulje. 

Pod strokovnim vodstvom (delovne, fizioterapije idr.) so se izvajale še druge različne aktivnosti, katerih rezultat se sedaj kaže v pridelkih našega garklca. Istočasno je poteklo medgeneracijsko sodelovanje z okoliškim vrtcem in šolami tako, da je projekt služil tudi v namen pridobivanja in širjenja znanja ter širjenju zavesti o pomembnosti vzdrževanja naravnega ravnovesja.

Literatura in delavnice so bile več kot dobrodošle za krajšanje zimskih dni, saj smo nestrpno čakali pomladne dni. In kljub temu, da imajo stanovalci širok spekter znanj in izkušenj z vrtnarjenjem, jim je bilo skupno eno izhodišče: nestrpno so čakali na čas, ko bodo lahko zavihali rokava in pokazali, da so garklcu več kot kos.

Aktivnosti na projektu so trajale v dveh fazah. Prva faza je potekala v obdobju od 1. 11. 2013 do 28. 2. 2014, druga pa od 1. 3. 2014 do 31. 8. 2014.