3fit

Dom Viharnik se je v letu 2015 pod okriljem Ljudske univerze Jesenice vključil v projekt Čili in zdravi starosti naproti.

Glavni cilj projekta je bila promocija zdravja med starejšimi prebivalci zgornje Gorenjske. Prebivalstvo se stara – na zgornjem Gorenjskem je število starejših od 55 let, ki so bili ciljna skupina projekta, dosegla že tretjino populacije. Ključni vzrok za nastanek kroničnih bolezni, ki zmanjšujejo število zdravih let življenja, kljub temu da se življenjska doba podaljšuje, je nezdrav življenjski slog. 

Projekt je zajemal celostno reševanje te problematike, saj je bil v projektu razvit in izveden program ohranjanja zdravja starejših v obliki izobraževanj, vadb in delavnic, zagotovil uvedbo sprememb v življenjskem slogu starejših, tako umsko kot tudi  telesno in duševno. Vključevanje starejših v program je temeljil na individualnem pristopu in je tako upoštevalo individualne potrebe in omejitve vsakega posameznika. Program ohranjanja zdravja se je izvajal na sedmih različnih lokacijah in s tem starejšim zagotovili lažji dostop. V projekt so bile vključene vse občine, društva upokojencev, domovi za starejše in organizacije za izobraževanje odraslih, ki delujejo na zgornjem Gorenjskem, kar pomeni, da je bila vzpostavljena mreža, ki bo zagotavlja učinkovito, strokovno in trajnostno izvajanje programa ohranjanja zdravja starejših.

Projekt je trajal v obdobju od septembra 2015 do marca 2016.

Več o vsebini in delavnicah si lahko preberete na spodnji povezavi: http://lu-jesenice.net/3fit-projekt/

Comett domovi d.o.o.

Dom Viharnik
Čičare 14
4280 Kranjska Gora
(04) 583 77 00
tajnistvo@dom-viharnik.si
dom-viharnik.si

Uradni podatki

Dom Viharnik
Kranjska Gora
ID za DDV: SI83737766
IBAN: SI56 0700 0000 1181 744 (Gorenjska banka d.d.)

IBAN: ()

IBAN: 345 (fhh)

logo_PlatinumAAA_sl-SI.png
Podelitev certifikata kakovosti ISO 9001 2