3fit

Dom Viharnik se je v letu 2015 pod okriljem Ljudske univerze Jesenice vključil v projekt Čili in zdravi starosti naproti.

Nazaj

Glavni cilj projekta je bila promocija zdravja med starejšimi prebivalci zgornje Gorenjske. Prebivalstvo se stara – na zgornjem Gorenjskem je število starejših od 55 let, ki so bili ciljna skupina projekta, dosegla že tretjino populacije. Ključni vzrok za nastanek kroničnih bolezni, ki zmanjšujejo število zdravih let življenja, kljub temu da se življenjska doba podaljšuje, je nezdrav življenjski slog. 

Projekt je zajemal celostno reševanje te problematike, saj je bil v projektu razvit in izveden program ohranjanja zdravja starejših v obliki izobraževanj, vadb in delavnic, zagotovil uvedbo sprememb v življenjskem slogu starejših, tako umsko kot tudi  telesno in duševno. Vključevanje starejših v program je temeljil na individualnem pristopu in je tako upoštevalo individualne potrebe in omejitve vsakega posameznika. Program ohranjanja zdravja se je izvajal na sedmih različnih lokacijah in s tem starejšim zagotovili lažji dostop. V projekt so bile vključene vse občine, društva upokojencev, domovi za starejše in organizacije za izobraževanje odraslih, ki delujejo na zgornjem Gorenjskem, kar pomeni, da je bila vzpostavljena mreža, ki bo zagotavlja učinkovito, strokovno in trajnostno izvajanje programa ohranjanja zdravja starejših.

Projekt je trajal v obdobju od septembra 2015 do marca 2016.

Več o vsebini in delavnicah si lahko preberete na spodnji povezavi: http://lu-jesenice.net/3fit-projekt/

KOC 3.0

Namen projekta je izboljšanje ključnih kompetenc zaposlenih preko neformalnih oblik usposabljanj.

Certifikat ISO 9001

Standard ISO 9001 nudi orodja in pristope k obvladovanju in vodenju procesov v organizaciji in s tem omogoča primerljivost med certificiranimi podjetji.

Demenci prijazna točka

Demenci prijazna točka je namenjena osebam z demenco, zlasti tistim v zgodnji fazi bolezni, ki so še samostojni in aktivni, njihovim svojcem, kot tudi drugim.

Garklc

Starostniki aktivno raziskujejo koristne organizme

Alzheimer Cafe

Ob skrbi za osebo z demenco so svojci izpostavljeni hudim težavam tako fizičnim, čustvenim, finančnim obremenitvam in tako pogosto izgorevajo ob skrbi za osebo za demenco

LinkedAge

LinkedAge spodbuja razvoj turizma za starejše.

3fit

Dom Viharnik se je v letu 2015 pod okriljem Ljudske univerze Jesenice vključil v projekt Čili in zdravi starosti naproti.

Družini prijazno podjetje

V družbi Comett domovi d.o.o. smo, tako v Domu Viharnik kot v Pegazovem domu, pridobili polni certifikat Družini prijazno podjetje.

Uradni podatki