Certifikat ISO 9001

Standard ISO 9001 nudi orodja in pristope k obvladovanju in vodenju procesov v organizaciji in s tem omogoča primerljivost med certificiranimi podjetji.

Nazaj

V našem domu se ves čas trudimo biti osredotočeni na naše stanovalce. Imamo sistematski pristop pri našem delu, stremimo k izboljšavam, odločamo se na podlagi dejstev. Če povzamemo: delamo, se učimo na napakah in se nenehno izboljšujemo. Zato smo se odločili uvesti sistem vodenja kakovosti ISO 9001.

Standard ISO 9001 nudi orodja in pristope k obvladovanju in vodenju procesov v organizaciji in s tem omogoča primerljivost med certificiranimi podjetji. Poudarek je na prepoznanih merljivih procesih, od njihovega načrtovanja, izvajanja, spremljanja do izboljševanja, definiranosti pooblastil ter odgovornosti skrbnikov procesov.

V domu Viharnik smo se pred letom odločili, da svoje delo ovrednotimo tudi z omenjenim cerfitikatom. Uspešni smo bili pri pridobivanju finančnih sredstev na Javnem pozivu za »Vavčer za pridobitev certifikatov«, razpisanega pri Javnem skladu Republike Slovenije za podjetništvo v letu 2019. Namen vavčerja je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij.

Skladnosti z zahtevami standarda je presojala strokovna storitvena družba Bureau Veritas v obdobju od 20. 5. 2019 in 21. 5. 2019 ter v mesecu juliju podala pozitivno mnenje.

Uradna podelitev certifikata standarda ISO 9001 je potekala v petek, 9. 8. 2019 v avli doma Viharnik. Fotografije s svečane podelitve si lahko ogledate na naši spletni strani.

Z našimi storitvami zagotavljamo skladnost vašega delovanja, zmanjšujemo tveganja in skrbimo za izboljšanje učinkovitosti vašega poslovanja. Delamo v dobro stanovalcev in njihovih sorodnikov ter ostalih obiskovalcev doma.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Uradni podatki