Spodbujanje aktivnosti pri osebah z demenco v domu starejših občanov - dom Viharnik

Medsebojno sodelovanje delovnih mentorjev, pedagoških mentorjev in študentov pri prenosu znanja na področju dela z osebami z demenco.

Nazaj

Projekt z naslovom "Spodbujanje aktivnosti pri osebah z demenco v domu starejših občanov - dom Viharnik" je potekal v sodelovanju z delovnimi mentorji in zaposlenimi doma Viharnik, pedagoškimi mentorji in študenti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Pet študentov je s strani pedagoških mentorjev pridobilo teoretična znanja s področja gerontologije in fizioterapije ter oblikovali izkušnje in primere dobrih praks doma in v tujini. Študenti so v času projekta sodelovali z delovnimi mentorji in zaposlenimi pri delu z osebami z demenco v domu Viharnik, kjer so se seznanili z obstoječo prakso in slednjo skupaj nadgradili.

Projektne aktivnosti so se izvajale v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, do 15. 7. 2020.

Spodbujanje aktivnosti pri osebah z demenco v domu starejših občanov - dom Viharnik

KOC 3.0

Namen projekta je izboljšanje ključnih kompetenc zaposlenih preko neformalnih oblik usposabljanj.

Certifikat ISO 9001

Standard ISO 9001 nudi orodja in pristope k obvladovanju in vodenju procesov v organizaciji in s tem omogoča primerljivost med certificiranimi podjetji.

Demenci prijazna točka

Demenci prijazna točka je namenjena osebam z demenco, zlasti tistim v zgodnji fazi bolezni, ki so še samostojni in aktivni, njihovim svojcem, kot tudi drugim.

Garklc

Starostniki aktivno raziskujejo koristne organizme

Alzheimer Cafe

Ob skrbi za osebo z demenco so svojci izpostavljeni hudim težavam tako fizičnim, čustvenim, finančnim obremenitvam in tako pogosto izgorevajo ob skrbi za osebo za demenco

LinkedAge

LinkedAge spodbuja razvoj turizma za starejše.

3fit

Dom Viharnik se je v letu 2015 pod okriljem Ljudske univerze Jesenice vključil v projekt Čili in zdravi starosti naproti.

Družini prijazno podjetje

V družbi Comett domovi d.o.o. smo, tako v Domu Viharnik kot v Pegazovem domu, pridobili polni certifikat Družini prijazno podjetje.

Uradni podatki