Spodbujanje aktivnosti pri osebah z demenco v domu starejših občanov - dom Viharnik

Medsebojno sodelovanje delovnih mentorjev, pedagoških mentorjev in študentov pri prenosu znanja na področju dela z osebami z demenco.

Projekt z naslovom "Spodbujanje aktivnosti pri osebah z demenco v domu starejših občanov - dom Viharnik" je potekal v sodelovanju z delovnimi mentorji in zaposlenimi doma Viharnik, pedagoškimi mentorji in študenti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Pet študentov je s strani pedagoških mentorjev pridobilo teoretična znanja s področja gerontologije in fizioterapije ter oblikovali izkušnje in primere dobrih praks doma in v tujini. Študenti so v času projekta sodelovali z delovnimi mentorji in zaposlenimi pri delu z osebami z demenco v domu Viharnik, kjer so se seznanili z obstoječo prakso in slednjo skupaj nadgradili.

Projektne aktivnosti so se izvajale v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, do 15. 7. 2020.

Comett domovi d.o.o.

Dom Viharnik
Čičare 14
4280 Kranjska Gora
(04) 583 77 00
tajnistvo@dom-viharnik.si
dom-viharnik.si

Uradni podatki

Dom Viharnik
Kranjska Gora
ID za DDV: SI83737766
IBAN: SI56 0700 0000 1181 744 (Gorenjska banka d.d.)

IBAN: ()

IBAN: 345 (fhh)

logo_PlatinumAAA_sl-SI.png
Podelitev certifikata kakovosti ISO 9001 2