Spodbujanje aktivnosti pri osebah z demenco v domu starejših občanov - dom Viharnik

Medsebojno sodelovanje delovnih mentorjev, pedagoških mentorjev in študentov pri prenosu znanja na področju dela z osebami z demenco.

Nazaj

Projekt z naslovom "Spodbujanje aktivnosti pri osebah z demenco v domu starejših občanov - dom Viharnik" je potekal v sodelovanju z delovnimi mentorji in zaposlenimi doma Viharnik, pedagoškimi mentorji in študenti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Pet študentov je s strani pedagoških mentorjev pridobilo teoretična znanja s področja gerontologije in fizioterapije ter oblikovali izkušnje in primere dobrih praks doma in v tujini. Študenti so v času projekta sodelovali z delovnimi mentorji in zaposlenimi pri delu z osebami z demenco v domu Viharnik, kjer so se seznanili z obstoječo prakso in slednjo skupaj nadgradili.

Projektne aktivnosti so se izvajale v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, do 15. 7. 2020.