Vizija in cilji

Vizija

Dom Viharnik bo v slovenskem prostoru prepoznan po kakovostni oskrbi in zdravstveni negi. Pri delovanju bodo vedno upoštevani visoki etični kriteriji, delovanje pa bo usmerjeno v dobrobit stanovalcev, medgeneracijsko sodelovanje ter integracijo v lokalno okolje.

Cilji

V Domu Viharnik  želimo doseči naslednje strateške cilje:

  • z različnimi storitvami omogočiti, da starejši preživijo svoje tretje življenjsko obdobje kakovostno in dostojno, v okolju, ki je približan domu
  • izvajati programe in vsebine, ki bodo zadostili potrebam in interesom stanovalcev
  • razvijati sodobni koncept varstva starejših ljudi, ki temelji na spoznavanjih socialne psihologije in geriatrije ter sociološko zaokroženih manjših bivalnih enot in katerega osnovni cilj je višja kvaliteta  življenja starejših ljudi v domu
  • povezava in medsebojno sodelovanje z lokalno skupnostjo
  • optimalno medgeneracijsko sodelovanje na osnovi povezovanja z vrtci, šolami ter ostalimi generacijami
  • omogočiti zaposlitev prebivalcem Kranjske Gore in Zgornjesavske doline