Obvestilo o videonadzoru

Nazaj

OBVESTILO O VIDEONADZORU

V DOMU VIHARNIK

 

Pravna podlaga: 

  • točka c) 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikovi obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba),
  • 76. in 78. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-2 (Uradni list RS št. 163/2022),
  • sklep direktorja Doma Viharnik z dne 25. 01. 2023. 

Namen obdelave osebnih podatkov: 

Videonadzor v Domu Viharnik zajema nadzor:

  • glavnega vhoda v dom (kamera št. 1),
  • servisnega vhoda v dom (kamera št. 2),
  • glavnega vhoda iz smeri Z-V ter parkirišča ob domu na vzhodni strani (kamera št. 3),
  • recepcije doma (kamera št. 4),
  • centralnega hodnika v kleti (kamera št. 5),
  • vhoda v avlo z južne strani doma (kamera št. 6) in
  • avle hodnika ter dela hodnika proti upravnemu delu (kamera št. 7).

 

Razlog za uvedbo videonadzora je zagotavljanje varnosti stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev; zaščita premoženja Doma Viharnik ter preprečitev škode in ugotovitev okoliščin za nastanek škode. Na podlagi videonadzora se obdelujejo naslednji osebni podatki: 

1. posnetek posameznika (slika),
2. kraj posnetka,
3. datum posnetka,

4. čas vstopa in izstopa oz. gibanja v nadzorovanem območju.

 

Upravljavec videonadzornega sistema: 

Dom Viharnik, Čičare 14, 4280 Kranjska Gora, 

Telefon: 045 837 700, 

e-pošta: recepcija.viharnik@curatum.si 

spletna stran: https://www.dom-viharnik.si

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

Martin Kopatin 

Telefon: 041 845 207

e-pošta: martin.kopatin@gmail.com

Rok hrambe videoposnetkov: 

Videoposnetki oseb za namen zagotovitve varnosti oseb in premoženja se hranijo največ 30 dni. Po preteku roka se osebni podatki samodejno zbrišejo. Posnetki videonadzora se shranjujejo izključno na snemalni napravi, na lokaciji uporabnika. 

 

Uradni podatki