Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC 3.0)

Namen projekta je izboljšanje ključnih kompetenc zaposlenih preko neformalnih oblik usposabljanj.