Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC 3.0)

Namen projekta je izboljšanje ključnih kompetenc zaposlenih preko neformalnih oblik usposabljanj.

V družbi Comett domovi d.o.o., tako v Domu Viharnik kot v Pegazovem domu, bo v prihodnjih treh letih potekal projekt ˝Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019-2022˝, katerega je družba uspešno pridobila s prijavo na ˝Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanje kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2019-2022˝ v letu 2019. To so projekti, s pomočjo katerih se revitalizirajo slovenske panoge, podjetja in posamezniki. Namen javnega razpisa je izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva preko neformalnih oblik usposabljanj. 

Z uspešno prijavo na javni razpis in vključitvijo zaposlenih v usposabljanja želimo izboljšati ključne kompetence zaposlenih doma Viharnik, povečati njihovo prilagodljivost in učinkovitost, krepiti ozaveščenost o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju, omogočiti povezovanje, mreženje podjetij, zaposlenih ter prenos dobrih praks na področju razvoja kadrov na naslednjih področjih:

 • delovni pogoji - upravljanje s stresom, izgorelostjo in zdravjem pri delu,
 • demenca,
 • digitalizacija,
 • gerontologija,
 • legionelioze in obvladovanje okužb,
 • obvladovanje procesov, opreme in delovnih sredstev,
 • organizacijske kompetence in obvladovanje predpisov,
 • paliativna oskrba,
 • prehrana in dietetika,
 • prodajne veščine,
 • prostovoljstvo,
 • psihologija staranja in psihosocialna problematika starostnikov,
 • rehabilitacija,
 • robotizacija in avtomatizacija,
 • socialne kompetence - sočutna kmunikacija, obvladovanje konfliktov,
 • sodelovanje, timsko delo,
 • veščine vodenja,
 • vodenje sistemov kakovosti,
 • zdravstvena nega.

 

Operacijo Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019-2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Usposabljanja zaposlenih doma Viharnik

Šola vodenjaBeyondmind, Zavod za izobraževanje in svetovanje24. 10. 2019
Afektivne, osebnostne in vedenjske motnje starostnikovZdruženje Akademija za socialne vede25. 10. 2019
8. Strokovno srečanje Aktiva prehranskih delavcevSkupnost socialnih zavodov Slovenije5. 11. 2019
Kakovost se začne z vstopom skozi vrataZdravstveni dom Ljubljana4. 3. 2020
Šola vodenjaBeyondmind, Zavod za izobraževanje in svetovanje11. 3. 2020
Delovna razmerja v teoriji in praksiVerlag Dashöfer24. 3. 2020
Šola vodenjaBeyondmind, Zavod za izobraževanje in svetovanje11. 6. 2020
Šola vodenjaBeyondmind, Zavod za izobraževanje in svetovanje18. 6. 2020
Šola vodenjaBeyondmind, Zavod za izobraževanje in svetovanje1. 7. 2020
Timsko deloBeyondmind, Zavod za izobraževanje in svetovanje2. 7. 2020
Šola vodenjaBeyondmind, Zavod za izobraževanje in svetovanje16. 7. 2020