Slikarska razstava "Obrazi"

17. januar 2019

V domu smo danes odprli slikarsko razstavo Obrazi, ki je delo našega stanovalca.

Gospod Jože Škrilec je vzljubil risanje že v osnovni šoli. Kasneje je zaključil Srednjo oblikovno šolo v Ljubljani in s študijem nadaljeval na Pedagoški fakulteti. Dolga leta je svoje znanje predajal mlajši generaciji kot učitelj likovnega pouka. Svoje delo je Jože nadaljeval na Republiškem zavodu za spomeniško varstvo, kjer je delal kot restavrator fresk po celi Sloveniji. V prostem času je rad narisal tudi kakšen portret. Jože je kasneje, zaradi pomanjkanja časa, za sedem let opustil risanje.  

Lansko leto je Jože doživel zastoj srca. Zmanjšanja funkcija desne roke mu je onemogočila, da bi z risanjem nadaljeval. V Domu Viharnik se je Jože vključil v program delovne terapije, kjer je začel z osnovami grafomotorike in nadaljeval z risanjem.  Slike, ki jih je Jože narisal s pomočjo suhih pastelov, nosijo zelo močno sporočilo. 

Kljub bolezni sta zelo pomembni želja in volja. Jože je imel cilj, ki ga je s trudom tudi dosegel.