Pomembno obvestilo za obiskovalce doma

Spoštovani!

Epidemiološka situacija v povezavi s SARS-CoV-2 v Republiki Sloveniji se slabša. V vseh socialno varstvenih zavodih, tudi v domu Viharnik, je nujno poostreno izvajanje vseh preventivnih ukrepov za preprečevanje vnosa okužb.

Po navodilih Ministrstva za zdravje  (št. 181-70/2020/803, z dne 3. 7. 2020) je za obiskovalce stanovalcev obvezna uporaba kirurške maske (ne mask iz blaga).

Obiskovalcem, ki prihajajo z dopustovanja izven Slovenije, svetujemo, naj se 14 dni obiskov stanovalcev doma Viharnik izogibajo.

Vsi obiski morajo biti napovedani, dogovorjeni med obiskovalcem, stanovalcem in domom Viharnik. Obiskovalci morajo upoštevati dogovorjeno uro obiska in čas trajanja obiska (30 minut). Odsvetujemo obiske mladoletnih oseb.

Vstopajo lahko samo obiskovalci, pri katerih ni suma na okužbo s SARS-CoV-2. Za vsakega obiskovalca se izpolni vprašalnik (ocena epidemiološke situacije, ocena zdravstvenega stanja in kontaktni podatki), izmeri se mu telesna temperatura in obiskovalec si temeljito razkuži roke.

Med izvajanjem aktivnosti zdravstvene nege in oskrbe, kjer nastajajo aerosoli (kopanje idr.), obiski niso dovoljeni. Odsvetujemo tudi obiske v času obrokov stanovalcev.

V kolikor je mogoče, naj obiski potekajo na zunanjih površinah.

V domu Viharnik naj se obiskovalci gibljejo v spremstvu zaposlenih, naj se ne zadržujejo v avli doma in naj ne zapuščajo prostora, kjer se obisk izvaja.

Obiskovalci naj se izogibajo uporabe toaletnih prostorov.

Obiskovalci stanovalcev doma Viharnik naj upoštevajo vse navedene ukrepe preprečevanja in obvladovanja okužb. V kolikor ukrepov obiskovalci ne bodo upoštevali, bomo izvedbo obiska odklonili.

 

Hvala za razumevanje,

Karmen Romih, direktorica doma

 

Kranjska Gora, 8. 7. 2020