Obisk ministrice za pravosodje v domu Viharnik

Ministrica za pravosodje, mag. Lilijana Kozlovič, je s sodelavci Uprave za probacijo ter ostalimi člani kabineta obiskala dom Viharnik. Poslanstvo Uprave za probacijo je osebam v okviru izvrševanja kazenske sankcije nuditi pomoč, varstvo in nadzor z namenom, da oseba opusti kazniva dejanja in se uspešno integrira v skupnost, hkrati pa se zasleduje tudi cilj zagotavljanja večje varnosti družbe. Bistveno je, da oseba ostane v okolju, kjer živi in deluje, in da zaradi kaznovanosti ni iztrgana iz socialnega okolja in socialnih odnosov.

Ministrica je vodstvu doma Viharnik izrekla pohvalo za dobro sodelovanje na področju probacije. 

Dom Viharnik je edina institucija v občini Kranjska Gora, ki omogoča opravljanje dela v splošno korist. Od leta 2012 je v domu Viharnik 16 občanov Kranjske Gore opravilo 1860 ur dela v splošno korist. Z Upravo za probacijo pa vodstvo doma sodeluje vse od njene ustanovitve, torej od leta 2018. 

Direktorica Uprave Republike Slovenije za probacijo, dr. Danijela Mrhar Prelić in vodja probacijske enote Ljubljana, mag. Vera Siter, sta si ogledali dom Viharnik. Z direktorico doma, Karmen Romih, in njeno namestnico, Anito Ključanin, so se pogovorile o dosedanjem sodelovanju ter priložnostih za izboljšave pri izvajanju skupnostnih sankcij. Izvajanje dela v splošno korist je za dom Viharnik dodana vrednost, ki temelji na pozitivnih izkušnjah. 

Comett domovi d.o.o.

Dom Viharnik
Čičare 14
4280 Kranjska Gora
(04) 583 77 00
tajnistvo@dom-viharnik.si
dom-viharnik.si

Uradni podatki

Dom Viharnik
Kranjska Gora
ID za DDV: SI83737766
IBAN: SI56 0700 0000 1181 744 (Gorenjska banka d.d.)

IBAN: ()

IBAN: 345 (fhh)

Družini prijazno podjetje - polni certifikat
AAA Boniteta odličnosti 2018
Podelitev certifikata kakovosti ISO 9001 2