Anketa Zagovornika načela enakosti

Zagovornik načela enakosti je pripravil anonimno spletno anketo o položaju stanovalcev domov za starejše med epidemijo (med marcem in majem).

Na podlagi zbranih odgovorov bo Zagovornik pripravil analizo in predvidoma pripravil priporočila pristojnim organom za primer, če bi se epidemija Covid-19 ponovila in bi prišlo do vnovične množične uvedbe zelo strogih zaščitnih ukrepov v domovih. Pri pripravi priporočil želijo dati glas stanovalcem domov in njihovim bližnjim, zaposlenim v domovih in nevladnim organizacijam, ki se ukvarjajo s položajem starejših. Vabimo vas k sodelovanju v spletni anketi do vključno 17. avgusta 2020. Če ankete ne morete ali ne znate izpolniti na spletu, vam lahko pomagajo sodelavci Zagovornika po telefonu (pokličete lahko na številko: 01/ 4735 – 545 vsak delovni dan). 

Anketo najdete na spletni povezavi: https://www.1ka.si/a/286895 

Vabimo vas, da k izpolnjevanju ankete povabite svoje prijatelje in znance.